Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1211 af 4. juli 2017 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913-bomuld (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2017) 4495) (EØS-relevant tekst. )$