Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Cypern om ændring af ordningen for import til Det Europæiske Fællesskab af appelsiner med oprindelse på Cypern og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981/94