KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1369/97 af 16. juli 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1218/96 om delvis fritagelse for importtold for visse kornprodukter som fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien