Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen for en betegnelse inden for vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 2021/C 168/06