Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 3069/95 om en EF-observatørordning for Fællesskabets fiskerfartøjer, som fisker i det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO)