TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Alber fremsat den 19. marts 1998. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien. # Traktatbrud - Offentlige bygge- og anlægskontrakter - Direktiv 89/440/EØF og 93/37/EØF - Manglende offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse - Uberettiget anvendelse af udbud efter forhandling. # Sag C-323/96. Kommissionen mod Belgien