SPØRGSMÅL nr. 5 (H-0233/96) af Michl EBNER til Rådet. Beskyttelse af mindretallene i Unionens medlemsstater