Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Elfenbenskysten om fiskeri ud for Elfenbenskysten, for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 2000