STATSSTØTTE C 7/96 (ex N 806/95 og NN 31/96) Tyskland - De nye delstater