2014/923/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2014 om oprettelse af Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (JIV-ERIC)