Tögel TITJUR Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 24. september 1998. # Walter Tögel mod Niederösterreichische Gebietskrankenkasse. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesvergabeamt - Østrig. # Offentlige tjenesteydelsesaftaler - Direkte virkning af et ikke-gennemført direktiv - KLassifikation af tjenesteydelser vedrørende sygetransport. # Sag C-76/97.