98/275/EF: Rådets beslutning af 21. april 1998 om at give Kongeriget Nederlandene tilladelse til i overensstemmelse med proceduren i artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81/EØF at anvende reducerede punktafgiftssatser eller punktafgiftsfritagelser for bestemte mineralolier, der anvendes til særlige formål