Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 12. december 1996. # Antonius van den Boogaard mod Paula Laumen. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Nederlandene. # Bruxelles-konventionen - Fortolkning af artikel 1, stk. 2 - Begrebet formueforholdet mellem ægtefæller - Begrebet underholdspligt. # Sag C-220/95. van den Boogaard TITJUR