Kommissionens forordning (EF) nr. 2516/1999 af 29. november 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira