Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/96 af 25. november 1996 om ændring af og undtagelse fra en del af forordning (EF) nr. 3338/93 med henblik på betaling af udligningstilskuddet til producenterne af visse citrusfrugter og citroner