Østre landsret, 10. afdelingen, kendelse af 05/09/1996 # UCB SA / Paranova A/S