ETA:n sekakomitean päätös N:o 76/2018, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2020/93]