SPØRGSMÅL nr. 40 (H-0091/99) af Willy DE CLERCQ til Kommissionen. De store nationale forskelle i godkendelse, godkendelsesprocedure, definition og kontrol af lægemidler