SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 636/97 af Claude DESAMA til Kommissionen. Det generelle socialsikringsbidrag