Λειτουργία του συστήματος SIMAP, γραφείο υποστήριξης (helpdesk) και παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας XV/96/35/B Πρόγραμμα IDA Ανοικτή διαδικασία