Drift af SIMAP, help desk og telekommunikationstjenesteydelser XV/96/35/B IDA-projektet Offentligt udbud