98/611/EF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 23. oktober 1998 om oprettelse af et europæisk forskerforum (meddelt under nummer K(1998) 3069) (EØS-relevant tekst)