1999/74/FUSP: Rådets afgørelse af 25. januar 1999 til gennemførelse af fælles aktion 97/288/FUSP vedrørende finansiering af et kommunikationssystem til alle medlemmer af Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union