SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2319/96 af Peter TRUSCOTT til Kommissionen. Insulinafhængige diabetikeres adgang til animalsk insulin