SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2325/96 af Cristiana MUSCARDINI til Kommissionen. Pensioner og ligebehandling