SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1708/99 af Hervé Novelli (PPE-DE) til Rådet. Uoverensstemmelse mellem EU's regionalpolitik og visse beslutninger truffet af de franske myndigheder.