SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 453/96 af Philippe-Armand MARTIN til Kommissionen. Strukturpolitik/vinsektoren: kriterier for ydelse af EU- støtte (EUGFL) og national støtte til investeringer inden for rammerne af vinsektorplanen