/* */

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2975/96 af Thomas MANN til Kommissionen. Udbudsprocedure vedrørende et kvalifikationsanerkendelsessystem i overensstemmelse med mål nr. 1 i hvidbogen "Undervise og lære - På vej mod det kognitive samfund"