DOMSTOLENS DOM af 22. september 1998 i sag C-61/97, Foreningen af danske Videogramdistributører som mandatar for Egmont Film A/S m.fl. mod Laserdisken (anmodning om præjudiciel afgørelse fra retten i Ålborg) (Ophavsret og beslægtede rettigheder - udlejning af laserdiscs)