KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 308/96 af 20. februar 1996 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren