KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1659/96 af 19. august 1996 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 843/96 og (EF) nr. 855/96 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager