Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om initiativ taget af Forbundsrepublikken Tyskland til vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af udvekslingen af oplysninger med henblik på bekæmpelse af falske rejsedokumenter (8457/1999 – C5-0011/1999 — 1999/0804(CNS))