Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side - Protokol om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål - Slutakt - Fælles erklæringer - Brevveksling vedrørende etablering af virksomheder - Erklæring fra den franske regering