Tillkännagivande om inledande av en påskyndad översyn av rådets förordning (EG) nr 2450/98 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien