DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 17. februar 1998 i sag T-183/96, E mod De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale Udvalg (Tjenestemænd - ytringsfrihed over for overordnede - loyalitetspligt og den værdighed, stillingen kræver - disciplinær sanktion - indplacering på lavere løntrin - proportionalitetsprincippet)