Daut Forslag til afgørelse fra generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer fremsat den 24. oktober 1996. # Paul Daut GmbH & Co. KG mod Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster - Tyskland. # Mekanisk opskåret kød - Varmebehandling - Sundhedsmæssige betingelser for produktion og markedsføring - Samhandel inden for Fællesskabet. # Sag C-105/95. TITJUR