Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 29. august 1997 af Arbeitsgericht Gelsenkirchen i sagen Susanne Lewen mod Lothar Denda som indehaver af Firma Denda Zahntechnik (Sag C-333/97)