KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 250/97 af 12. februar 1997 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker