KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1842/97 af 24. september 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 20. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2081/96