Ændret forslag til Rådets Direktiv om udrangerede køretøjer