Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/98 af 9. juli 1998 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1445/98 omhandlede licitation