Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/1999 af 30. juni 1999 om salg ved licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med