SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2398/99 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen. Anvendelse af kloakslam som gødning.