Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen I form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Angola om fiskeri ud for Angola, for perioden 3. maj 1999 til 2 maj 2000