Förslag till avgörande av generaladvokat Tesauro föredraget den 6 februari 1997.