Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Tesauro της 6ης Φεβρουαρίου 1997.