TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro fremsat den 6. februar 1997. # Den Franske Republik og Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) og Entreprise minière et chimique (EMC) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Fællesskabskontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser - Kollektiv dominerende stilling. # Forenede sager C-68/94 og C-30/95. Frankrig m.fl. mod Kommissionen