Phare - Anlæggelse af et landingsfelt og tilkørselsveje Udstedt af den nationale fond for miljøbeskyttelse og vandforvaltning, som repræsenterer ministeren for miljøbeskyttelse, naturressourcer og skovvæsen på den polske regerings vegne vedrørende et projekt finansieret inden for rammerne af PHARE-programmet