Rådets Forordning (EF) nr. 2199/94 af 9. september 1994 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnetplader (3,5″ disketter) med oprindelse i Hongkong og Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told