Sag C-332/99: Sag anlagt den 7. september 1999 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik